Bilde av TREDIM

U-verdi

Enkel beregning av U-verdi på gamle og nye bygg

Eksisterende bygg Kravene til dokumentasjon og utføring av energibesparende tiltak har høyt fokus. Mange boligeiere vurderer tiltak for oppgradering av energimerkingen på sine eldre bygg.

U-verdi gir deg på en enkel, oversiktlig og tidsbesparende måte oversikt over U-verdi på eksisterende vegg/tak/gulv- oppbygging, og hvilken effekt tilleggsisolering vil gi på bygningsdelens U-verdi.

Programmet egner seg dermed godt til å beregne hvor mye tilleggs-isolering som skal til for å få en eksisterende konstruksjon til å tilfredsstille TEK 17.

Nye bygg

Her kan du enkelt beregne u-verdien på ulike typer vegg/tak/gulv- oppbygging.

Du legger enkelt til de ulike sjiktene av bygningsdelen, kan endre underveis og på kort tid har du beregnet bygningsdelens u-verdi.

Uansett om du er arkitekt, konsulent eller byggmester vil dette programmet gi deg stor fleksibilitet til å kunne teste ut ulike oppbygginger av bygningsdel, og du ser raskt hvilken U-verdi oppbyggingen vil gi.

I praksis betyr dette at du er ikke avhengig av en fast forhåndsutregnet u-verdi på en konstruksjon. Du kan selvsagt kombinere ulike materialer som betong, massivtre, Leca, tegl og isolasjonsmateriale slik du selv ønsker.

Programmet inneholder varmegjennomgangsdata for de mest benyttede materialene i byggebransjen, slik at du er sikret korrekt informasjon om din bygningsdel.

Du bygger opp bygningsdelen med de platelag og papplag som du selv foretrekker. Utlekting og luftlag kan beregnes som; -Ikke luftet, -Svakt ventilert og -Godt ventilert.

Programmet inneholder også de siste kravene i TEK, og i tillegg et utvalg av historiske krav.

Lykke til med beregningen!

Pris kr. 1490 eks. mva./år
Til forsiden