Bilde av TREDIM TREDIM Hovedprogram

TREDIM er et enkelt dataprogram som hjelper deg å finne riktige dimensjoner på dragere, sperrer og søyler i stål og tre:

​Dimensjoneringsgrunnlaget er NS-EN 1995-1-1 Prosjektering av trekonstruksjoner og NS-EN 1993-1-1 Prosjektering av stålkonstruksjoner. Programmet beregner dimensjonerende laster og deformasjonslaster etter NS EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner og NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner.

I vinduet LASTBEREGNING kan du oppgi kommune og høyde over havet og programmet finner riktig snølast på byggestedet. Egenlast for ulike typer taktekking ligger også her.

Ved å taste inn målene på den aktuelle konstruksjonen beregnes dimensjonerende linjelaster (kN/m) for dragere og sperrer. Du kan også oppgi lastene selv dersom de er kjente. Programmet regner også ut dimensjonerende linjelast dersom du kjenner oppleggsreaksjon og senteravstand fra en takstol eller en sperre.

For tredragere og tresøyler kan du velge mellom rektangulære og runde tverrsnitt. I tillegg kan du beregne søyler som består av flere sammenspikrede eller -skrudde deler – SAMMENSATT SØYLE.

For ståldragere og stålsøyler kan du velge I-profiler eller hulprofiler.

Både for tre og stål kan du velge mellom ulike materialkvaliteter – for eksempel C18, C24 og C30 for konstruksjonsvirke og GL 24c … GL 30 for limtre med kombinert oppbygging.

TREDIM er enkelt i bruk og du kommer raskt fram til resultatet. Programmet inneholder flere beregningseksempler som gjør det enkelt å lære.

Beregningseksempler:
1. 2. 3. 4.

TREDIM - Hovedprogram

Pris kr. 7990 eks. mva./år


Vi har studentlisenser til 200kr +mva. pr. stk i klassesett.

Lærer/skole kan bestille her. Husk å legge til informasjon om dette i feltet for tilleggsinformasjon - slik at studentpris vil bli fakturert.

Til forsiden