TREDIM - U-verdi - EnTreKa
Effektive og brukervennlige programmer for byggebransjen
til dimensjonering, energiberegning og kalkulasjon!

TREDIM - Hovedprogram

Pris kr. 7990 eks. mva./år

TREDIM - Lisensfornying

Pris kr. 4990 eks. mva./år

EnTreKa - Hovedprogram

Pris kr. 3990 eks. mva./år

U-verdi - Hovedprogram

Pris kr. 1490 eks. mva./år